Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ!Χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε πως, είναι νομικά κατοχυρωμένη η χορήγηση από τον εργοδότη, άδειας σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς παιδιών μέχρι 16 ετών τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης.

Βάσει, λοιπόν της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 1483/1984, άρθρο 9):

- Η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, για κάθε ημερολογιακό έτος.
- Η άδεια χορηγείται χωρίς κάποια περικοπή των αποδοχών.
- Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή και ολόκληρη την ημέρα.
- Εφ
´ όσον εργάζονται και οι δύο γονείς, αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή αν επιθυμούν την από κοινού χρήση της, αποφασίζουν για πόσο χρόνο θα την λάβει ο καθένας (ο οποίος πάντως, δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες).
- Στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο.
- Αν για κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες, ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, φυσικά εφαρμόζονται αυτές.
- Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ 2008, άρθρο 4), η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής(-τρια).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου