Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 253 / 21-5-2014 ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 253
(απόσπασμα από το πρακτικό 5η ΕΚΤΑΚΤΗ/21 -5-2014)


ΘΕΜΑ : Συζήτηση σχετικά με τις συγχωνεύσεις των Δημοτικών Σχολείων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγράφου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (άρ. 67 παρ. 5 Ν.3825/2010), στο Δημαρχείο, την 21-5-2014   και ώρα 20:00

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΩΤΟΥΛΑ-ΜΠΙΖΙΟΥΡΑ ΛΟΥΚΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΙ MATH Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΩ, ΣΕΪΝΤΗ-ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΛΗ, ΚΑΛΥΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛ-ΑΝΙ ΧΑΛΙ NT, ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.   (41 μέλη)
Τα μέλη του Δ.Σ.   προσκλήθηκαν νόμιμα   με την υπ' αριθμ. 8207/20.05.2014
πρόσκληση του Προέδρου και απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΛΗ, ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. (7 μέλη)

Επομένως υπάρχει απαρτία.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν φορείς εκπαιδευτικών καθώς και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
Το Σώμα αφού αποδέχθηκε το κατεπείγον του θέματος της συνεδρίασης, προχώρησε στη συζήτηση του θέματος .

Σχετική με το Θέμα ήταν και η προφορική εισήγηση της Προέδρου της ΔΕΠ κας Ιωάννας Τσιαπαρίκου και η οποία έχει ως ακολούθως:

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αρ. πρωτ.72624/Δ4/12-5-14, με την οποία, στο πλαίσιο της πολιτικής για «εξοικονόμηση πόρων» στο χώρο της εκπαίδευσης, συγχωνεύονται το 4° με 10°, 15° με 12°, 7° με 8° και 3° με 9° Δημοτικά Σχολεία Ζωγράφου.

Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη αγνοώντας την 477/2013 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου, η οποία σύμφωνα με τις προτάσεις της ΔΕΠ και των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προτείνει να μην υπάρξει ουδεμία μεταβολή στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου μας. Η αυθαίρετη αυτή απόφαση είναι απολύτως καταδικαστέα, καθώς σηματοδοτεί την ουσιαστική κατάργηση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου ως υπεύθυνο για τις μεταβολές στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου και κατά συνέπεια συμβάλει στη συνεχή αποδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της διαρκούς συρρίκνωσης των αρμοδιοτήτων της.

Είμαστε αντίθετοι σε κάθε συγχώνευση σχολικών μονάδων στο Δήμο Ζωγράφου, καθώς θεωρούμε ότι τέτοιου είδους μεταβολές υποβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία προκαλώντας:
1)    αύξηση του ήδη υψηλού αριθμού μαθητών ανά τάξη,
2)    άσκοπη και ιδιαίτερα σοβαρή αναστάτωση για τους μαθητές και γονείς των υπό συγχώνευση σχολείων,
3)    αλλαγή στη ροή του εκπαιδευτικού έργου, λόγω των υποχρεωτικών αλλαγών στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό και
4)    μετακίνηση εκπαιδευτικών σε άλλες σχολικές μονάδες και πιθανή απώλεια, για ορισμένους εξ αυτών των οργανικών τους θέσεων.

Η αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας μόνο μέσα από το πρίσμα μιας στυγνής αριθμητικής και λογιστικής αντίληψης, είναι απόλυτα καταδικαστέα, αφού θίγει την ουσία του ρόλου του σχολείου, που δεν είναι άλλος από τη διαπαιδαγώγηση και καλλιέργεια των μαθητών με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζωγράφου παραμένει θεματοφύλακας της ισχυρής και αναβαθμισμένης δημόσιας δωρεάν παιδείας και καταθέτουμε με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη διαφωνία μας σε οποιαδήποτε απόφαση που τη θίγει.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομικών να ανακαλέσουν την εν λόγω απόφαση άμεσα. Αποφασίζουμε τη στήριξη και συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις γονέων και εκπαιδευτικών, μέχρι την ανάκληση της ανωτέρω απόφασης.
Η Δ.Σ κ. ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ αφού εξέφρασε την αντίθεση της με τη συγχώνευση των Δημοτικών Σχολείων απεχώρησε .

Ακολούθησε η παράθεση απόψεων από τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων, εκπαιδευτικούς και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων .

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα ανωτέρω , είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 - εκφράζει την εναντίωσή του σε κάθε συγχώνευση σχολικών μονάδων στο Δήμο Ζωγράφου, καθώς θεωρούμε ότι τέτοιου είδους μεταβολές υποβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία
- καταδικάζει την αυθαίρετη αυτή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αρ. πρωτ.72624/Δ4/12-5-14, καθώς σηματοδοτεί την ουσιαστική κατάργηση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου ως υπεύθυνου για τις μεταβολές στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου και κατά συνέπεια συμβάλει στη συνεχή αποδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της διαρκούς συρρίκνωσης των αρμοδιοτήτων της
- καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομικών να ανακαλέσουν την ανωτέρω απόφαση άμεσα
-  στηρίζει και συμμετέχει στις κινητοποιήσεις γονέων και εκπαιδευτικών, μέχρι την ανάκληση αυτής.
- την κοινοποίηση της απόφασης αυτής του Δημοτικού Συμβουλίου στην ΚΕΔΕ .

Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.
      ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ διότι δεν αναδεικνύει τον πραγματικό χαρακτήρα των συγχωνεύσεων των σχολείων που είναι το "νέο σχολείο" της Ε.Ε., με ότι σημαίνει αυτό για την ταξική διαφοροποίηση των σχολείων και την υποβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου &
      ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ διότι αποτελεί μια συγκεκριμένη ταξική επιλογή του μπλοκ που κυβερνάει για την υποβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αυτό πρέπει να τονιστεί.
Προς το σκοπό αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή από το πρακτικό και υπογράφεται.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                     ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΑΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου