Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

1) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, που εδρεύει στον Ζωγράφο Αττικής, οδός Κρίνων, αρ. 28 και εκπροσωπείται νόμιμα.
2) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, που εδρεύει στον Ζωγράφο Αττικής και επί της συμβολής των οδών Μ. Αλεξάνδρου & Κορυτσάς και εκπροσωπείται νόμιμα.
3) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, που εδρεύει στον Ζωγράφο Αττικής, οδός Μακρυγιάννη, αρ. 46 και εκπροσωπείται νόμιμα.
4) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, που εδρεύει στον Ζωγράφο Αττικής, οδός οδός Μακρυγιάννη, αρ. 46 και εκπροσωπείται νόμιμα.
5) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, που εδρεύει στον Ζωγράφο Αττικής, οδός Κρίνων, αρ. 28 και εκπροσωπείται νόμιμα.
6) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, που εδρεύει στον Ζωγράφο Αττικής και επί της συμβολής των οδών Μ. Αλεξάνδρου & Κορυτσάς και εκπροσωπείται νόμιμα.
7) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, που εδρεύει στον Ζωγράφο Αττικής, οδός Μακρυγιάννη, αρ. 46 και εκπροσωπείται νόμιμα.
8) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, που εδρεύει στον Ζωγράφο Αττικής, οδός Μακρυγιάννη, αρ. 46 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

1) τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριο Συμεών Κεδίκογλου, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Α. Παπανδρέου, αρ. 37.
2) τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρ. Σερβίας, αρ. 10.


Προς οδυνηρή μας έκπληξη υπέπεσε την προηγούμενη εβδομάδα στην αντίληψή μας σχέδιο απόφασης αρμοδιότητας Υμών που φέρεται να έχει υπογραφεί από αμφότερους, με αριθμό πρωτοκόλλου 72624/Δ4, του οποίου η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τα φαινόμενα, έχει ήδη παραγγελθεί. Το σχέδιο αποφάσεως αυτό δημοσιεύτηκε σε ημερήσιες εφημερίδες αλλά και στο διαδίκτυο και δεν έχει διαψευσθεί από εσάς ή τους υφισταμένους σας, κάτι που μας δίνει το δικαίωμα να το θεωρούμε ως υπαρκτό.
Βάσει του σχεδίου αυτού φέρεται να έχει αποφασισθεί μεταξύ άλλων, α) η συγχώνευση του 9ου 7θέσιου δημοτικού σχολείου Ζωγράφου με το 3ο 8θέσιο δημοτικό σχολείο Ζωγράφου και η δημιουργία του 3ου 15θέσιου δημοτικού σχολείου Ζωγράφου, β) η συγχώνευση του 10ου 10θέσιου δημοτικού σχολείου Ζωγράφου με το 4ο 10θέσιο δημοτικό σχολείο Ζωγράφου και η δημιουργία του 4ου 14θέσιου δημοτικού σχολείου Ζωγράφου, γ) η συγχώνευση του 15ου 8θέσιου δημοτικού σχολείου Ζωγράφου με το 12ο 12θέσιο δημοτικό σχολείο Ζωγράφου και η δημιουργία του 12ου 15θέσιου δημοτικού σχολείου Ζωγράφου και τέλος δ) η συγχώνευση του 8ου 8θέσιου δημοτικού σχολείου Ζωγράφου με το 7ο 9θέσιο δημοτικό σχολείο Ζωγράφου και η δημιουργία του 7ου 15θέσιου δημοτικού σχολείου Ζωγράφου.
     Προκειμένου να προσδοθεί η απαραίτητη νομιμοφάνεια και δικαιολογηθεί η σκοπιμότητα της ανωτέρω φερόμενης απόφασης, στην 3η σελίδα του εγγράφου αυτού που δημοσιεύθηκε, γίνεται μνεία της υπ’ αριθ. 447/2013 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφου, υπονοώντας σαφώς ότι με την απόφασή του αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζωγράφου αποφάσισε στην κατεύθυνση αυτή και ζήτησε τις συγκεκριμένες συγχωνεύσεις σχολείων που εντάσσονται στην χωρική του αρμοδιότητα.
Επειδή παρακολουθούμε τα δημοτικά πεπραγμένα από κοντά και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πως ουδέποτε ελήφθη τέτοια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζωγράφου, αναζητήσαμε την εν λόγω απόφαση που φέρεστε να επικαλείστε και διαπιστώσαμε αυτό που ήδη γνωρίζαμε, ότι δηλαδή η απόφαση αυτή είναι παντελώς άσχετη με το θέμα και αφορά σε μείωση προσαυξήσεων από χρηματικό κατάλογο δημότη! Αντιθέτως, όπως καλά γνωρίζουμε, σχετικά με τις τυχόν μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2014 -2015, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 169106/Δ4/7-11-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου του οποίου προΐστασθε, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζωγράφου έλαβε την υπ’ αριθ. 477/2013 απόφασή του που εμπεριέχεται στο πρακτικό υπ’ αριθ. 23/16-12-2013, δια της οποίας αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την από 4-12-2013 προηγηθείσα απόφαση της Δ.Ε.Π. Ζωγράφου και να μην υπάρξει ουδεμία μεταβολή στις σχολικές μονάδες του δήμου μας κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015, σύμφωνα άλλωστε και με τις προτάσεις από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η, πιστεύουμε όχι σκόπιμη, επίκληση ασχέτων αποφάσεων που προσδίδει νομιμοφανή αλλά όχι νόμιμη αιτιολογία σε μια φερόμενη ως υπουργική απόφαση και η δια της αποφάσεως αυτής παράκαμψη και πλήρης αγνόηση αντιθέτων αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ζωγράφου προς εξυπηρέτηση της ούτως ή άλλως απαράδεκτης και μη αποδεκτής από εμάς επιχειρούμενης συγχώνευσης σχολείων στο δήμο μας που γίνεται στις πλάτες των παιδιών μας χωρίς να ερείδεται σε καμία πραγματική ανάγκη η σκοπιμότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, πέραν των άλλων, τυγχάνει και νομικώς διάτρητη καθώς καταργεί de facto αρμοδιότητες του δήμου και των αρμοδίων δημοτικών οργάνων που προβλέπονται από όλες τις σχετικές με την Παιδεία νομοθετικές διατάξεις, αρχής γενομένης από το αρ. 50, παρ. 3 του Ν. 1566/1985. Είναι μάλιστα ευκόλως κατανοητό ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν υφίστανται ούτε οι τυπικές προϋποθέσεις νομιμότητας και σκοπιμότητας που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη χρηστή διοίκηση. Ήδη, δε, επίκειται η άμεση έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφου, με τη σύμφωνη γνώμη των περισσοτέρων δημοτικών παρατάξεων, προς αντιμετώπιση του σοβαρότατου αυτού θέματος που αναίτια έχει ανακύψει.
Από την πλευρά μας, ως εκπρόσωποι εκατοντάδων γονέων και παιδιών που θίγονται από φερόμενες παράνομες πράξεις και παραλείψεις και ευλόγως ανησυχούν, διαμαρτυρόμεθα εντόνως, εφιστούμε την προσοχή Σας στην φερόμενη ως επιχειρούμενη εις βάρος μας αυθαιρεσία και στην περίπτωση που όντως αληθεύουν όσα ανεπισήμως πληροφορηθήκαμε, Σας καλούμε να επιληφθείτε άμεσα και να ανακαλέσετε άπασες τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων όσον αφορά τουλάχιστον στο δήμο μας και να μην προβείτε στη δημοσίευση ως έχει του προρρηθέντος παρανόμου σχεδίου υπουργικής απόφασης.
Στην απευκταία περίπτωση που τυχόν αγνοηθούν οι εύλογες ανησυχίες μας και υπάρξει οιαδήποτε καταστρατήγηση της νομιμότητας, σας γνωρίζουμε την ειλημμένη απόφασή μας να προσφύγουμε κατά της νομιμότητας της φερόμενης ως αποφάσεως, αν αυτή αποδειχθεί τελικά παράνομη καθώς και να αναζητήσουμε κατά Νόμο τις δέουσες πειθαρχικές και άλλες ευθύνες κατά παντός που ήθελε βρεθεί υπεύθυνος, για αυτό το τόσο σοβαρό, ηθικά και νομικά, ζήτημα.
Ελπίζουμε, λοιπόν, στο ευήκοον ους Υμών και στις αυτονόητες ενέργειές Σας.
Με την ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς 1) τον κύριο Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Συμεών Κεδίκογλου που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Α. Παπανδρέου, αρ. 37 και 2) τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρ. Σερβίας, αρ. 10, συγκοινοποιώντας τους αντίγραφο της υπ’ αριθ. 477/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφου που εμπεριέχεται στο πρακτικό υπ’ αριθ. 23/16-12-2013, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσής του.
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 20 ΜΑΙΟΥ 2014

ΟΙ ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου