Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Η ΥΠ' ΑΡΙΘ. 477-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.   477 (απόσπασμα από το πρακτικό 23/16-12-2013)

ΘΕΜΑ : Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015. [Σχετ.: Η με υπ'αριθμ. πρωτ. 169106/Δ4/7-11-2013 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.]


Το Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγράφου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο,
την 16.12.2013 και ώρα 19.00
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ Α Λ Λ I Ρ Η Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΩΤΟΥΛΑ-ΜΠΙΖΙΟΥΡΑ ΛΟΥΚΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΑΠΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΩ, ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΕΪΝΤΗ-ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛ-ΑΝΙ ΧΑΛΙ NT, ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΛΗ, ΚΑΛΥΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ. (41 Μέλη)
Τα μέλη του Δ.Σ. προσκλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ. 17578/12-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου και απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ,ΚΩΤΟΥΛΑ-ΜΠΙΖΙΟΥΡΑ ΛΟΥΚΙΑ, ΣΑΠΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΩ, ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ( 8 μέλη)
Επομένως υπάρχει απαρτία, παρόντος και του κου Δημάρχου.

Το 2° Τακτικό θέμα της ημερήσιας προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 1° τακτικό.
Το 18° Τακτικό θέμα προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 2° τακτικό.
Ακολούθησαν τα 3 έκτακτα θέματα και στη συνέχεια συνεχίστηκε η συζήτηση των
θεμάτων όπως αποτυπώνεται στην ημερήσια διάταξη μέχρι το 19° τακτικό θέμα.
Ακολούθησαν το 30° τακτικό θέμα της ημερήσιας και μετά το 29° Τακτικό θέμα .
Τα υπόλοιπα θέματα συζητήθηκαν με τη σειρά που είχαν καταχωρηθεί στη ημερήσια
διάταξη.
ΑΠΕΧΩΡΗΣΑΝ   στο   1° έκτακτο θέμα οι Δ.Σ. κ.κ. ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,
ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ και ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ στο 2° έκτακτο θέμα πριν γίνει η ψηφοφορία ο Δ.Σ. κ. ΚΑΖΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ στο 2° τακτικό - που συζητήθηκε ως - η Δ.Σ. κ. ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΛΗ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ   στο 3° τακτικό θέμα της ημερήσιας ο Δ.Σ. κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ, ο οποίος επανήλθε στο 14° τακτικό θέμα .
ΑΠΕΧΩΡΗΣΑΝ στο 9° τακτικό θέμα πριν γίνει ψηφοφορία οι Δ.Σ. κ.κ. ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ και ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ στο 30° τακτικό θέμα-που συζητήθηκε μετά το 19° τακτικό θέμα-αφού έγινε ψηφοφορία ο Δ.Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στην ημερήσια διάταξη και με αριθμό 18ο τακτικό υπήρχε και το θέμα που αναφέρεται στην περίληψη της επικεφαλίδας.

Σχετική με το θέμα ήταν και η υπ' αριθ. 17448/10.12.2013 εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε.Π.
Σας γνωρίζουμε ότι, καμία πρόταση μεταβολής δεν έγινε για το επόμενο σχολικό έτος 2014-2015 από τις αρμόδιες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , που να αφορά τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ζωγράφου.

Σχετικά είναι και τα επισυναπτόμενα έγγραφα :
1.    Δ/νση Α'/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας (Αριθ. Πρωτ. 18502/03-12-2013)
2.    Δ/νση Β'/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας (Αριθ. Πρωτ. 21361/27-11-2013)
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας στην 6η τακτική συνεδρίαση στις 04/12/2013, συζήτησε ως έκτακτο το ανωτέρω θέμα και αποφάσισε ομόφωνα να μη γίνει καμία μεταβολή στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας, κατά το επόμενο σχολικό έτος 2014-2015.

Καλείται το Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση,


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται την απόφαση της Δ.Ε.Π. σύμφωνα με την οποία δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας, κατά το επόμενο σχολικό έτος 2014-2015, σύμφωνα και με τις προτάσεις από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο της κατάργησης των Ε ΠΑΣ όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας με βάση το Ν. 4186/2013 και την ίδρυση των νέων Επαγγελματικών
Λυκείων I.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. , προτείνεται στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης, την μετατροπή της ΕΠΑΣ Ζωγράφου σε Επαγγελματικό Λύκειο εσπερινής βάρδιας.
Στην περίπτωση που για διάφορους αντικειμενικούς ή άλλους λόγους δεν αποφασιστεί η ίδρυση Επαγγελματικού Λυκείου, προτείνεται εναλλακτικά στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης, την ίδρυση και λειτουργία I.E.Κ. και Σ.Ε.Κ. που είναι σχολές μεταλυκειακής και μεταγυμνασιακής βαθμίδας αντίστοιχα.


Προς το σκοπό αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή από το πρακτικό και υπογράφεται.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου